Politica de retur

Politica de retur

Conform Ordonanței de urgență nr. 34/2014, Clientul are dreptul să se retragă de la cumpărarea/păstrarea produsului comandat, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile.

Perioada de retragere expiră după 14 zile începând de la ziua la care Clientul sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de către Client, intră în posesia fizică a produselor comandate.

În cazul unei comenzi privind produse multiple comandate de Client printr-o singură comandă şi livrate separate, perioada de retragere expiră după 14 zile începând de la ziua la care Clientul sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de către Client, intră în posesia fizică a ultimului produs.

În cazul unei comenzi privind livrarea unui produs constând din mai multe loturi sau părţi, perioada de retragere expiră după 14 zile începând de la ziua la care Clientul sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de către Client, intră în posesia fizică a ultimului lot sau a ultimei piese.

În cazul unei comenzi pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinate, perioada de retragere expiră după 14 zile începând de la ziua la care Clientul sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de către Client, intră în posesia fizică a primului produs.

Pentru a se respecta termenul-limită de retragere este suficient să se trimită comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

Clientul trebuie să informeze Societatea cu privire la decizia sa de a retrage de la cumpărarea/păstrarea produsului, utilizând fie o declarație neechivocă, trimisă prin poştă sau e-mail, fie completând următorul model de formular de retragere:

- Către (se completează numele, adresa poștală şi dacă este cazul, numărul de telefon şi adresa de email a Societății):

- Vă informez/Vă informăm prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastră din cumpărarea următoarelor produse/ prestarea următoarelor servicii:

- Comandat/te la data de/ primită/te la data de

- Numele Clientului (Clienților)

- Adresa Clientului (Clienților)

- Semnătura Clientului (Clienților) (doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie)

- Data (data completării)

Declarația neechivocă/formularul de retragere se trimite la adresele menționate la secțiunea “contact” din Site.

Societatea va transmite fără întârziere, prin e-mail, confirmarea de primire a cererii de retragere.

În caz de retragere, Societatea va rambursa sumă primită de la Client, în termen de 14 de zile de la data la care Societatea este informată cu privire la decizia Clientului de a se retrage de la păstrarea produsului. Societatea poate amâna rambursarea până la data la care primește înapoi produsele.

Societatea va efectua această rambursare prin cont bancar la aceeași modalitate de plată ca și cea folosită pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Clientul și-a exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare. În orice caz, Clientului nu i se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări.

Produsele în legătură cu care s-a invocat dreptul de retragere, vor fi expediate de către Client fără întârzieri nejustificate şi în decurs de maximum 14 zile de la data la care s-a comunicat retragerea. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

Clientul este responsabil pentru diminuarea valorii produselor care rezultă din manipulări.

Produsul returnat trebuie sa fie în aceeași stare în care a fost livrat împreună cu toate documentele care l-au însoțit. Cumpărătorul va suporta costurile de transport pentru returnarea produselor.

Nu pot fi returnate produsele care:

- depășesc termenul de 14 de zile de la data primirii;

- au făcut obiectul unei comenzi speciale;

- au fost distinct personalizate la cererea Cumpărătorului;

- prezintă urme de lovire, deteriorare, sau murdărire;

- prezintă urme vizibile de uzură;

- lipsesc unele elemente, componente;